<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1749631898577992&ev=PageView&noscript=1" />

Basic Writing Board

  • Size
  • Färg

1,555.00 SEK 1555.0 SEK 1,555.00 SEK

1,555.00 SEK

Kombinationen existerar inte.


All prices exclude VAT.
Contact us on 08-555 369 00 if you have questions about our products or services. We offer you fast, knowledgeable and free video consultation via any mobile device or computer.

Writing Board Basic plastic frame and corners.

En skrivtavla speciellt framtagen för miljöer där kravet på design och estetik inte har högsta prioritet utan där ekonomin är den viktigaste faktorn vid valet av modell. Själva skrivtavelytan är av glasemaljerad plåt på bärare av MDF, kontralaminerad med galvaniserad plåt.


Monteras enkelt genom medföljande plasthållare som monteras dikt mot vägg alternativt genomgående skruv direkt i vägg. Ram levereras separat för eget montage. Våra glasemaljerade skrivtavlor är godkända enligt Ergonomi-, teknik- och säkerhetsstandarden SS-EN 14434:2010, till nivå 2. Skrivytan har 30 års garanti och består av FSC-certifierad träråvara. Tavlorna är magnetbärande.

Hållbarhetsvärde:

Hållbarhetsvärde: 2,7
Vi har bedömt denna produkt enligt kriterier som Ekodesign (reparer- demonter- och uppgraderingsbarhet), Material (återvinningsbart, återvunnet och känt ursprung), Klimatsmart (lokalt producerat, miljöpåverkan) och Socialt ansvar. Poängen (0-3) som redovisas här är ett genomsnitt.