<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1749631898577992&ev=PageView&noscript=1" />

Classic Writing board

  • Size

805.00 SEK 805.0 SEK 805.00 SEK

805.00 SEK

Kombinationen existerar inte.


All prices exclude VAT.
Contact us on 08-555 369 00 if you have questions about our products or services. We offer you fast, knowledgeable and free video consultation via any mobile device or computer.

Writing Board Classic with mounted frame of natural anodized aluminium with plastic corners.

Ursprungstavlan som introducerades redan i början på 1980-talet. Ofta benämnd som skolstandard. Själva skrivtavelytan är av glasemaljerad plåt och är kontralaminerad med galvaniserad plåt. Infästning görs med de medföljande plasthållarna eller med skruv direkt genom tavlan.Våra glasemaljerade skrivtavlor är godkända enligt Ergonomi-, teknik- och säkerhetsstandarden SS-EN 14434:2010, till nivå 2. Skrivytan har 30 års garanti och består av FSC-certifierad träråvara. Tavlorna är magnetbärande.

Hållbarhetsvärde:

Hållbarhetsvärde: 2,6
Vi har bedömt denna produkt enligt kriterier som Ekodesign (reparer- demonter- och uppgraderingsbarhet), Material (återvinningsbart, återvunnet och känt ursprung), Klimatsmart (lokalt producerat, miljöpåverkan) och Socialt ansvar. Poängen (0-3) som redovisas här är ett genomsnitt.